V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka niejedno ma imię (25.06.2017)

Tytuł: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka niejedno ma imię
Kiedy: Od Sobota 24 Czerwiec 2017 –  00:00
Do Niedziela 25 Czerwiec 2017 – 03:00
Miejsce : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Kategoria: Konferencja
WWW: http://www.utp.edu.pl/

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ma zaszczyt zaprosić Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka niejedno ma imię…”, która odbędzie się 24-25 czerwca 2017 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie własnego warsztatu naukowego, sztuki prezentacji, integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w konferencji oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, umożliwią wymianę myśli i poglądów w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni. Wypracowane schematy i nowe pomysły mogą przynieść korzyści dla społeczeństwa i rozwoju nauki.

Zakres tematyczny Sympozjum obejmuje nauki:
-przyrodnicze,
-techniczne,
-inżynieryjne,
-medyczne i nauki o zdrowiu,
-humanistyczne i społeczne,
-rolnicze.

KOMENTARZE Z FACEBOOKA

O mnie