Od spływu na Wiśle do projektu Emma – seminarium 23.06.2017

Tytuł: Od spławu na Wiśle do projektu Emma – seminarium
Kiedy: Piątek 23 Czerwiec 2017, 15:00 – 17:00
Miejsce : Barka „Lemara”
Kategoria: Pozostałe
WWW: http://www.mck-bydgoszcz.pl/

Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą. Blisko 1000-letnia koegzystencja z Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim wyżłobiła w mentalności bydgoszczan przywiązanie do prac związanych z żeglugą. W XVIII wieku Prusacy, dostrzegając olbrzymie możliwości miasta, zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą. Połączeniem tym po dziś dzień jest Kanał Bydgoski wybudowany w latach 1773–1774, który od momentu powstania aż do XX wieku był jedną z osi napędowych regionu, w którym olbrzymią rolę odgrywała żegluga śródlądowa.

Po II wojnie światowej znaczenie Kanału Bydgoskiego, jak i innych arterii wodnych stopniowo zaczęło się zmniejszać, wskutek tego żegluga śródlądowa traciła na znaczeniu. Obecnie system dróg wodnych jest zaledwie słabym odbiciem gospodarczych funkcji z przeszłości. W dniu dzisiejszym istotnym zadaniem jest podkreślanie dawnej świetności żeglugi i szeroko pojmowanej kultury szyperskiej, i przez pryzmat doświadczeń spojrzenie w przyszłość.

Celem seminarium jest podjęcie wielowątkowej dyskusji dotyczącej różnorodnych aspektów żeglugi śródlądowej w ujęciu historycznym, ekonomicznym i społecznym na przestrzeni wieków. Myślą przewodnią konferencji jest ukazanie roli otaczających Bydgoszcz dróg wodnych jako ważnych elementów żeglugi śródlądowej na ziemiach polskich. Poprzez organizację konferencji zamierzamy również podkreślić wpływ kultury szyperskiej na kształtowanie się współczesnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu, dlatego konferencja odbędzie się na barce „Lemara”.

Wstęp Wolny

Organizatorzy:

Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Miejskie Centrum Kultury – barka „Lemara”, Miasto Bydgoszcz.

KOMENTARZE Z FACEBOOKA

O mnie