Otwarta Przestrzeń Światłownia

Piotr Pawlak – Otwarta Przestrzeń „Świa­tło­wnia” (29.09.2017)

Otwarta Przestrzeń „Świa­tło­wnia” organizuje kon­cert Piotra Paw­laka. Ab­sol­went szkoły mu­zycznej dru­giego stopnia w klasie klar­netu. Przez wiele lat współ­pra­cował z

Załaduj więcej
Loading...
No More Posts