Piotr Pawlak – Otwarta Przestrzeń „Świa­tło­wnia” (29.09.2017)

Otwarta Przestrzeń „Świa­tło­wnia” organizuje kon­cert Piotra Paw­laka.

Ab­sol­went szkoły mu­zycznej dru­giego stopnia w klasie klar­netu. Przez wiele lat współ­pra­cował z czo­ło­wymi ar­ty­stami es­trady polskiej,muzyk se­syjny gra­jący na sak­so­fonie. Przez wiele lat pra­cował jako za­wo­dowy muzyk na stat­kach naj­więk­szych ar­ma­torów, opłynął nie­malże cały świat.

Obecnie gra rów­nież na for­te­pianie i gi­tarze. Śpiewa utwory m.in. Ma­leń­czuka, Za­uchy, SDM, San­tany, Co­hena, OB. GC. Raz Dwa Trzy. Więcej: link do wydarzenia

Kiedy: 29.09.2017
Gdzie: Otwarta Przestrzeń „Światłownia”, Świętej Trójcy 15, Bydgoszcz
Start: 18.00
Wstęp: cegiełka na Światłownię – 10 zł, niepełnosprawni, emeryci i studenci – 8 zł

KOMENTARZE Z FACEBOOKA

O mnie